Rynek

Jan Kanty Chrzanowski studiował architekture i znajduje to odzwierciedlenie w jego twórczości. Oprócz architektury maluje pejzaże i kwiaty. 

Wymiary: 80x60 cm

Technika: olej na płótnie

obraz werniksowany