Floriańska

Jolanta Mahler maluje abstrakcje i akrchitekture krakowa

Technika: olej na płótnie

Format: 35x45 cm

Obraz werniksowany