Dorożki na rynku

Danuta Frydrych - w jej twórczości dominuje architektura Krakowa.

Wymiary: 60x80 cm

Technika: olej na płótnie

Obraz werniksowany